Fjärdlångs naturreservat ligger öster om Ornö, i Haninge kommun.


I Sandviken på sydvästra sidan av Fjärdlång finns Waxholmsbryggan och 50 meter därifrån finns

café, kiosk och reception, som serverar, under högsäsong, enklare rätter och

säljer godis och glass, och även vissa livsmedel. Vi tar hem färskvaror som vi

fryser ned direkt. Vet du att du ska komma och vill handla kan du ringa oss ett

par dagar innan så tar vi hem det. Det är även här du beställer din frukostkorg

när du kommer. Här sker även uthyrning av kajaker och roddbåtar. Den stora

Tältängen för campingplats finns också i närheten. 


Fjärdlång lämpar sig bra för konferenser i Thielska villan, där det finns 26 bäddar i

huset samt 16 till i de tillhörande fyra Fågelstugorna, eller skolresor där

barnen/ungdomarna kan få vara ute i naturen. Fjärdlång är även lämpat för

privata fester. 


Fjärdlång ägs av staten och Haninge kommun arrenderar ca. 100 hektar på södra delen av

ön.


Många möjligheter ges till bad och till strövtåg i det bergiga landskapet, som i

stort motsvarar vad som brukar karakteriseras som en mellanskärgård, men

hellmarkskogar, ofta vindpinade men ändå med rik växtlighet. I vattnen kring

Fjärdlång kan man fiska bland annat strömming, torsk, abborre och gädda. På

Fjärdlång finns två finns naturhamnar, Mörkviken på norra sidan och Vedviken på

västra sidan av Fjärdlång. 


HISTORIA


Redan på 1400-talet var ön bebodd. Det fanns ett hemman, angivet som ”arv och eget”,

Gustav Vasas personliga tillhörighet. 


I början av 1700-talet fanns två gårdar och ett torp på Fjärdlång. Man fiskade strömming

som såldes till Stockholm, på våren sköt man fågel, Alfågeln var mest begärd

men även Ejdern och Svärtan var eftertraktade som omväxling i kosthållningen. 


På 1700-talen brändes byggnaderna på ön ner av ryssarna, här liksom många andra

ställen i skärgården. Den nuvarande gården strax efter ryssarnas härjningar.


I början av 1800-talet köpte skeppare Blom Smådalaro, Kymmendö och Fjärdlång. Sedemera

övergick ön i Löwenströmska släkten. Några år i början av 1900-talet ägdes ön

av släkten Wallenberg. Fjärdlång såldes efter konkurs till Ernest Thiel, därav

Thielska villan, som idag är ett magnifikt vandrarhem.


1940-1950 såldes stora delar av Fjärdlång till staten för frilufts- och

naturskyddsändamål. RESO hade stora planer på att bygga semesterlägenheter, men

andra världskrigen kom emellan. Resultat blev då Långstugan och Familjestugan.

Stockholms stad bedrev seglarläger på ön med Thielska villan som bas. 


Fyra mindre stugor har byggts i anslutning till Thielska villan, med fyra bäddar i varje

stuga, och med Thielska villans 26 bäddar resulterar det i 42 bäddar. Under vår

och höst bedrivs lägerskolor samt konferenser här. 


Sedan Haninge kommun startade nuvarande verksamhet i början på 1980-talet har

betydande åtgärder vidtagits för att göra området attraktivt för friluftsliv.

Bland annat har elektricitet dragits ut till ön, och alla byggnader

restaurerades 1981-82. Sedan några år tillbaka har Haninge kommun lagt ut

verksamheten till en entreprenör.